SAWAD เป้าปี 63 โตต่อเนื่อง

สถานการณ์ในปี 63 ของ SAWAD ยังมีความสดใส โดยอาจรักษาผลประกอบการเติบโตได้ดีต่อเนื่อง จากข้อมูลของผู้บริหารที่เปิดเผยว่า รายได้ปี 2563 จะเติบโตประมาณ 20-30%

คุณค่าบริษัท

สถานการณ์ในปี 2563 ของ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD จะยังมีความสดใส โดยอาจรักษาผลประกอบการเติบโตได้ดีต่อเนื่อง จากข้อมูลของทางผู้บริหารมีการเปิดเผยว่า รายได้ปี 2563 จะเติบโตประมาณ 20-30% เมื่อเทียบกับปี 2562 และคาดจะมียอดการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อเติบโตในทิศทางเดียวกันที่ 20-30% จากการปล่อยสินเชื่อที่ดิน รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

โดยบริษัทมีแผนจะขยายสาขาเพิ่มอีกประมาณ 300 แห่ง ด้วยงบลงทุนราว 120-150 ล้านบาท จากสิ้นปี 2562 ที่คาดว่าจะมีสาขาให้บริการ 3,600 สาขา

นอกจากนี้บริษัทจะเน้นการเปิดสาขาแห่งใหม่ในช่วงอีก 2-3 ปีจะขยายสาขาเป็น 4,200 สาขา ซึ่งจะเน้นการเปิดสาขาในต่างจังหวัด โดยเฉพาะในภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะเน้นให้บริการลูกค้าแบบใกล้ชิดและควบคุมการปล่อยสินเชื่อให้เหมาะสม ซึ่งภาวะปัจจัยเศรษฐกิจแบบนี้จะช่วยให้บริษัทปล่อยสินเชื่อได้ดีขึ้น หลังจากที่ธนาคารพาณิชย์เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ

อีกทั้งในปี 2563 บริษัทมีนโยบายจะควบคุมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ไว้ที่ระดับไม่เกิน 3-6% จากสิ้นปี 2562 คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 4% โดยบริษัทไม่ได้มีความกังวลว่า NPL จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว เนื่องจากได้เข้าดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด

ประกอบกับในไตรมาส 1/2563 บริษัทมีแผนจะออกและเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าราว 2,000-3,000 ล้านบาท เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิม และรองรับการขยายธุรกิจ เนื่องจากสภาวะอัตราดอกเบี้ยขณะนี้อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งจะทำให้ต้นทุนทางการเงินการจ่ายดอกเบี้ยของบริษัทลดลง และจะส่งผลต่องบการเงินของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดใหม่จะมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2-4% และมีอายุ 2-3 ปี

พร้อมกันนี้บริษัทคาดว่าในปี 2563 จะมีรายได้จากธุรกิจนายหน้าขายประกันราว 300 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากในช่วงปี 2562 ที่คาดจะขายได้เป็นหลักสิบล้านบาท โดยบริษัทวางกลยุทธ์ที่จะเป็นนายหน้าขายประกันให้กับลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อของบริษัทอยู่แล้ว

ในขณะที่นักวิเคราะห์ บล.เอเชีย เวลท์ ยังมีมุมมองเป็นบวกต่อ SAWAD จากทั้งกลยุทธ์การขยายสาขา รวมถึงการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบเชิงลบของมาตรฐานบัญชีใหม่ต่อบริษัท คงแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายที่ 72.00 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. น.ส.ธิดา แก้วบุตตา 242,144,612 หุ้น 20.10%
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 122,951,200 หุ้น 10.21%
  3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 114,388,416 หุ้น 9.49%
  4. น.ส.ดวงใจ แก้วบุตตา 88,141,959 หุ้น 7.32%
  5. นางจริยา แก้วบุตตา 71,413,600 หุ้น 5.93%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานคณะกรรมการ
  2. นายฉัตรชัย แก้วบุตตา ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ
  3. นายวินัย วิทวัสการเวช รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
  4. น.ส.ดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการ
  5. นายสมยศ เงินดำรง กรรมการ