TKS ตั้ง “สายสมร อาจปักษา” นั่งเก้าอี้ CFO คนใหม่มีผล 1 ม.ค.63

TKS ตั้ง “สายสมร อาจปักษา” นั่งเก้าอี้ CFO คนใหม่มีผล 1 ม.ค.63

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS  บริษัทแจ้งนางสาวสายสมร อาจปักษา เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน หรือ CFO มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค.63.

คำค้น