แนะนำซื้อ Put DW ตลาดฮั่งเส็ง บริเวณแนวต้านสำคัญ 28,950 – 29,000 จุด

วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย KTZMICO

Hang Seng (Futures – Jan20) 13 ม.ค. 2563

กลยุทธ์การลงทุน

แนวรับ (จุด) : 28500 / 28000

แนวต้าน (จุด) : 28900 / 29100

กลยุทธ์: แนะนำซื้อ Put DW เมื่อราคาปรับตัวขึ้นมาบริเวณ 28900-29000 จุด เป้าหมายทำกำไรบริเวณ 28500 จุด

Stop loss: หลุดแนวรับที่ 29200 จุด

มุมมองด้านเทคนิค:

Hang Seng Futures Jan20 แนวโน้มยังอยู่ใน Channel กรอบขาขึ้น ขณะที่การปรับตัวขึ้นปิดทำจุดสูงใหม่ก็ทำให้แนวโน้มยังคงดูไปในทิศทางที่เป็นบวก อย่างไรก็ดีการปรับตัวขึ้นมานั้นได้เข้าใกล้ทั้งกรอบ Channel บน และจุดสูงก่อนหน้าที่บริเวณ 28950-29000 จุด จึงทำให้เรามองว่าที่บริเวณดังกล่าวน่าจะเผชิญแรงขาย และไม่น่าจะผ่านไปได้โดยง่าย

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

 

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
HSI28C2002C 0.87 15.3 0.05
HSI28C2001C 0.59 21.4 0.04

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
HSI28P2003C 1.06 12.5 0.05
HSI28P2002A 0.21 20.3 0.02
ข้อมูล ณ วันที่ 10/01/2020

 

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจากบล. เคที ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งเป็นอิสระ โดยบล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทในเครือมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด และความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทและบริษัทในเครือได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน

ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัทฯ มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัทฯ แต่อย่างใด

อ่านคำเตือนดัชนี HSI คลิก https://www.thaidw.com/about/disclaimer