ไพโอเนียร์ มอเตอร์ ตั้งอันเดอร์ไรท์เดินหน้าพร้อมเข้าเทรดตลาด mai

ไพโอเนียร์ มอเตอร์ หรือ PIMO พร้อมด้วยคณะ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมพิธีแต่งตั้งแกนนำการจัดจำหน่ายหุ้น และรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น

นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล (คนที่5จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการและนางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล (คนที่5จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PIMO พร้อมด้วยนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (คนที่4จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนายเสกสรรค์ ธโนปจัย (คนที่3จากซ้าย)กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน

รวมทั้งนายนิมิต  วงศ์จริยกุล (คนที่4จากขวา) กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมพิธีแต่งตั้งแกนนำการจัดจำหน่ายหุ้น และรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น

โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นแกนนำการจัดจำหน่ายหุ้น พร้อมด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์  โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย  รับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น 

คำค้น