SCI ขายทิ้งบริษัท “ยืมมั้ย” มูลค่า 15 ลบ.หลังผลงานไม่เข้าเป้า!

SCI ขายทิ้งบริษัท "ยืมมั้ย" มูลค่า 15 ลบ.หลังผลงานไม่เข้าเป้า!

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) หรือ SCI แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวันนี้ (14 ม.ค.) อนุมัติให้บริษัทจำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัท ยืมมั้ย (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 49% เป็นเงินทั้งสิ้น 15 ล้านบาท ให้แก่นายสุทธิเกียรติ กิตติภัทรากุล ซึ่งไม่ได้มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันส่งผลให้ผลการดำเนินงานของ ยืมมั้ย (ประเทศไทย) ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดการณ์ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนก.พ.63

อนึ่ง เมื่อปีที่แล้ว บริษัท โกลด์ อีลิท ปารีส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมมือกับ SCI ร่วมปั้นแบรนด์ใหม่ “ยืมมั้ย”บริการยืมโทรศัพท์มือถือครั้งแรกในประเทศไทย โดยเล็งเห็นว่าปัจจุบันพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยกำลังเปลี่ยนไป โดยใช้โทรศัพท์มือถือนานขึ้นมากกว่า 2 ปี และเปลี่ยนเครื่องใหม่น้อยลง ดังนั้น บริการยืมโทรศัพท์มือถือจะสามารถแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด โดยคาดว่า”ยืมมั้ย”จะได้รับความนิยมและเป็นทางเลือกใหม่ในการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถืออันดับหนึ่งในไม่ช้า พร้อมตั้งเป้าผู้ใช้บริการ 100,000 เครื่องต่อปี

คำค้น