สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KBANK-F มูลค่าสูงสุด 161.53 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KBANK-F มูลค่าสูงสุด 161.53 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KBANK-F 2 1,200,000 161,525 134.6
FTREIT 1 3,972,600 59,192 14.9
BDMS
1 747,000 19,049 25.5
M 1 250,000 17,563 70.25
CBG 1 200,000 16,700 83.5
BBL-F 1 100,000 15,325 153.25
BGRI13C2004A 2 10,000,000 5,975 0.6
PTT13C2004A 2 20,000,000 4,800 0.24
BCH 1 195,300 3,492 17.88
DCC-F 2 2,000 4 1.9