“ดีอีเอส” จัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2563

“ดีอีเอส” ระดมหน่วยงานในสังกัด จัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2563

หน่วยงานในสังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้และความสนุกสนานโดยสอดแทรกสาระความรู้ด้านดิจิทัลให้แก่เด็กและเยาวชน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคาร รัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ และทำเนียบรัฐบาล รวมถึงตามสถานที่ของสำนักงานของแต่ละหน่วยงานในสังกัด ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 8 หน่วยงานเป็นอย่างดี

ทั้งนี้บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำบูธคอยให้ความสนุกสนาน พร้อมสอดแทรกสาระความรู้ด้านดิจิทัลให้แก่เด็ก อาทิ เกมส์ตอบคำถามชิงรางวัล เกมส์โยนลูกบอลลงตะกร้า เกมส์ล้วงไข่หรรษา เกมส์เก้าอี้ดนตรี เปิดโอกาสให้เด็กที่มีความสามารถด้านดนตรี ได้ร่วมแสดงดนตรีกับนักดนตรีมืออาชีพ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “พี่มาดี…ชวนน้องหนูเรียนรู้สำมะโนประชากร และเคหะ” ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และการออกร้านอาหาร การแสดงและประกวดบนเวที การจับรางวัลของขวัญวันเด็ก ช้อนไข่ ปาลูกโป่งและกิจกรรมเล่นเกมส์ ตอบคำถามต่างๆ มอบทุนการศึกษา ของกรมอุตุนิยมวิทยาอีกด้วย