TAPAC เคาะปันผล 0.06 บ./หุ้น 24 มี.ค.นี้ พร้อมแจกวอร์แรนต์ สัดส่วน 2:1

TAPAC เคาะปันผล 0.06 บ./หุ้น 24 มี.ค.นี้ พร้อมแจกวอร์แรนต์ สัดส่วน 2:1

นายโสฬส ตั้งในธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ TAPAC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 พ.ย.2561-31 ต.ค.2562 ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียนวันที่ 6 ก.พ. 2563 กำหนดจ่ายเงินในวันที่ 24 มี.ค. 2563

พร้อมเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 209,711,450 บาท เป็น 629,134,351 บาท พาร์หุ้นละ 1 บาท รองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น (วอร์แรนต์) (TAPAC-W4) จำนวน 209,711,450 หน่วย ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 9 บาท อายุ 2 ปี

สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับการเตรียมความพร้อม และสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงสำรองเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ทั้งนี้ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯยังมีมติอนุมัติการขายหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 7,559,000 หุ้น หรือ 1.80% ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 21-24 มกราคม 2563

คำค้น