สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 27 ม.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 27 ม.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
CPALL 6,352,300 452,523,400 19.06%
BLAND 1,662,400 2,094,624 15.89%
BGRIM 1,339,700 86,044,400 10.85%
ASP 200,000 340,008 10.54%
KTB 3,277,600 53,094,100 10.44%
BBL-R 1,092,900 156,840,100 10.32%
CPF 3,010,900 91,388,300 9.91%
GULF-R 730,300 142,968,700 9.57%
HMPRO 2,132,800 31,551,990 9.30%
PTT 6,858,500 304,294,675 8.38%
BEM 3,997,800 44,316,760 8.18%
SCC-R 186,900 66,232,600 7.78%
BDMS 2,806,000 72,803,000 7.73%
PTTGC-R 1,619,300 79,207,900 7.68%
BTS 2,881,100 38,147,630 7.67%
AOT 7,476,100 510,979,625 7.62%
INTUCH 738,400 43,925,750 7.60%
GFPT 472,600 5,641,800 7.49%
PTTEP 1,552,500 191,656,600 7.36%
SCB-R 1,309,700 129,727,975 7.15%
KBANK 637,800 87,806,150 6.75%
THAI 273,800 1,631,190 6.50%
AMATA 1,100,000 18,164,150 6.43%
ADVANC 399,000 87,395,700 6.32%
SIRI 1,900,000 1,881,000 6.27%
TU-R 1,134,000 16,298,400 6.12%
BANPU 3,853,300 40,399,135 5.99%
KTB-R 1,880,100 30,458,060 5.99%
CPN-R 840,700 49,461,375 5.96%
KBANK-R 530,400 73,126,300 5.61%
EPG 429,200 2,526,570 5.54%
BEAUTY 13,182,500 28,596,044 5.36%
PTTGC 1,126,800 55,278,550 5.34%
PTTEP-R 1,116,400 138,109,350 5.29%
MAJOR 315,000 6,893,480 5.18%
ADVANC-R 314,900 69,292,600 4.99%
TOP-R 1,514,700 74,522,275 4.93%
RATCH-R 179,200 12,958,650 4.88%
BCP 251,400 6,239,900 4.76%
CPALL-R 1,567,000 111,744,400 4.70%
JAS 1,870,300 9,368,865 4.66%
BH-R 58,900 8,464,500 4.39%
MINT 1,140,700 35,445,550 4.32%
SPALI 337,900 5,372,130 4.17%
TKN 1,072,500 10,600,095 4.05%
EA-R 659,900 28,403,550 3.99%
SAWAD-R 247,500 18,113,950 3.99%
MINT-R 1,043,400 32,385,350 3.95%
LH 2,053,500 19,603,600 3.89%
TRUE 3,825,400 14,779,924 3.81%
TMB 15,678,900 22,941,980 3.78%
AAV 1,025,200 1,851,422 3.73%
CPF-R 1,127,200 34,097,800 3.71%
PTG 565,000 7,675,500 3.66%
TMB-R 15,133,100 21,954,043 3.65%
SAPPE 8,000 154,400 3.58%
PTL 12,000 164,400 3.50%
TASCO 159,900 3,376,520 3.35%
CPN 459,400 26,954,950 3.26%
WHA 6,614,400 21,133,488 3.21%
SCB 581,400 57,524,450 3.17%
CENTEL 260,000 5,477,990 3.14%
KCE 998,300 22,636,760 3.09%
GPSC-R 496,000 45,770,825 3.07%
IRPC-R 5,557,900 15,968,368 3.07%
GPSC 494,400 45,683,975 3.06%
ORI 160,000 1,055,000 3.06%
BH 40,200 5,798,950 3.00%
BCPG 101,400 1,662,550 2.93%
INTUCH-R 284,100 16,903,600 2.92%
KTC 265,500 9,071,900 2.87%
LH-R 1,509,100 14,454,080 2.86%
RATCH 104,500 7,536,275 2.85%
BTS-R 1,065,700 14,173,810 2.84%
OSP-R 318,000 14,466,825 2.84%
BBL 297,900 42,763,500 2.81%
TU 518,200 7,493,190 2.79%
ESSO 1,059,800 6,577,265 2.77%
IVL 1,098,200 29,433,250 2.66%
BLA 27,700 532,800 2.57%
IRPC 4,571,700 13,118,074 2.52%
SCC 59,000 21,051,800 2.46%
AWC 3,012,000 17,017,280 2.44%
ITD 700,000 1,001,000 2.32%
OSP 260,000 11,840,000 2.32%
HANA 101,600 3,644,900 2.31%
TTW 57,500 799,250 2.29%
SPRC 691,100 5,310,790 2.27%
QH-R 978,200 2,425,936 2.24%
MTC 73,500 4,832,050 2.21%
QH 961,300 2,384,024 2.21%
SGP 91,300 759,725 2.18%
EGATIF 41,600 527,570 2.17%
TISCO 94,900 9,608,400 2.13%
STA 301,500 3,584,620 2.07%
VGI 283,300 2,635,975 2.05%
SUPER 1,377,200 706,144 2.04%
TISCO-R 90,900 9,180,900 2.04%
TCAP 97,100 4,967,875 2.01%
MEGA 20,000 555,000 2.00%
COM7-R 89,300 2,411,100 1.98%
BGRIM-R 229,500 14,745,375 1.86%
EA 297,900 12,772,025 1.80%
CHG-R 1,859,900 5,128,348 1.74%
BEC 146,800 766,950 1.68%
BPP 101,900 1,614,120 1.63%
SVI 20,200 66,560 1.55%
SAWAD 93,300 6,720,075 1.50%
STEC-R 210,400 3,008,720 1.49%
KKP-R 37,200 2,518,275 1.48%
BJC 123,800 4,933,650 1.47%
JASIF 170,000 1,657,500 1.38%
GLOBAL 92,300 1,337,670 1.36%
TPIPP 145,900 633,748 1.35%
KKP 33,700 2,274,125 1.34%
UNIQ 19,300 138,740 1.32%
GULF 97,400 19,040,850 1.28%
TPIPL 125,000 194,950 1.24%
SGP-R 47,500 399,765 1.13%
HANA-R 48,200 1,718,775 1.09%
AP-R 130,000 929,500 1.08%
AOT-R 1,046,400 71,663,825 1.07%
AP 129,400 915,980 1.07%
CBG 65,500 5,849,250 1.07%
TCAP-R 51,900 2,646,900 1.07%
BEM-R 517,200 5,740,920 1.06%
DTAC 41,800 1,919,400 1.03%
STEC 143,200 2,047,760 1.02%
CKP-R 192,500 795,086 0.97%
BCH-R 113,600 1,806,240 0.94%
DIF 94,000 1,593,300 0.94%
CK 96,800 1,780,830 0.91%
RS 50,000 607,000 0.89%
MEGA-R 7,600 210,900 0.76%
PSL 32,800 225,500 0.74%
MAJOR-R 41,700 900,130 0.69%
AMATA-R 115,100 1,873,720 0.67%
CHG 697,300 1,932,352 0.65%
AEONTS 2,500 408,000 0.64%
WHA-R 1,307,600 4,148,986 0.63%
MC 23,500 198,575 0.57%
AU 19,300 210,440 0.52%
ROBINS 35,000 2,371,250 0.40%
ERW 148,100 639,870 0.38%
TOP 108,500 5,373,350 0.35%
COM7 15,200 412,800 0.34%
EPG-R 24,000 136,800 0.31%
THANI 25,700 140,025 0.23%
PTT-R 163,300 7,226,025 0.20%
GUNKUL 49,700 132,166 0.12%
PSH 3,400 47,760 0.10%
SPA 5,000 63,500 0.08%
STPI 3,700 22,675 0.07%
PLANB 7,600 53,610 0.06%
ACE 320,700 973,614 0.05%
BCH 6,400 102,560 0.05%
TQM 900 68,625 0.05%
GL 500 2,050 0.03%
EGCO-R 200 64,700 0.02%
SHR 2,000 4,380 0.01%

 

หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น