สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 3 ก.พ.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 3 ก.พ.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
E1VFVN3001 340,926 6,315,406 80.61%
SUPER-R 25,000,000 12,500,000 19.50%
DTC 15,000 135,000 18.92%
WORK 498,600 5,956,070 15.74%
BEM 4,129,600 45,067,430 15.22%
SIRI 2,000,000 1,980,000 13.08%
BANPU 3,681,600 36,453,250 12.85%
KTB 4,577,800 73,266,030 12.78%
PTT 5,052,000 217,320,775 12.22%
BGRIM 1,631,900 101,598,200 11.57%
PTTGC-R 2,317,200 113,840,250 11.29%
IVL 1,696,100 47,745,500 11.23%
CPALL 6,212,300 431,194,450 10.42%
NYT 162,900 579,924 9.80%
PTTEP 991,900 123,260,800 9.57%
QH 2,329,700 5,734,286 9.06%
SCB-R 685,800 66,863,950 8.96%
GULF-R 504,200 96,955,900 8.82%
ZEN 30,000 344,000 8.50%
AIT 7,500 129,800 7.73%
BTS 1,891,200 23,712,130 7.71%
DTAC-R 294,700 13,057,350 7.64%
BCP 339,700 8,411,280 7.44%
TRUE-R 5,128,300 19,213,532 7.17%
MINT 803,000 24,863,300 7.09%
BEAUTY 7,840,700 17,414,540 7.01%
CHINA 5,800 30,062 6.93%
SAWAD-R 355,500 26,634,500 6.90%
SNC 41,900 385,480 6.90%
KTC 262,500 8,866,125 6.77%
VIBHA 200,000 325,000 6.67%
GLOBAL 293,700 4,145,210 6.65%
INTUCH 525,800 29,550,500 6.60%
GULF 373,000 71,442,750 6.52%
BLAND 500,000 590,000 6.49%
TOP-R 540,100 27,706,300 6.48%
BCH 518,400 7,961,100 6.38%
BEC 608,000 3,041,912 6.31%
RS 449,000 4,748,400 6.15%
SCC 265,700 95,354,000 6.13%
BJC-R 207,900 8,344,575 6.04%
CK 701,400 13,871,720 6.03%
KBANK 523,800 73,318,950 5.89%
BPP 199,000 2,918,060 5.82%
IRPC 3,058,200 8,854,138 5.64%
BCPG 580,800 9,059,440 5.61%
SCC-R 232,200 83,183,500 5.36%
HMPRO 1,178,400 16,955,820 5.32%
STPI 385,700 2,154,425 5.31%
GPSC-R 2,509,600 205,577,850 5.27%
ADVANC 251,900 51,794,600 5.26%
MINT-R 582,700 17,918,900 5.14%
HANA 93,700 3,255,525 5.08%
AOT 1,865,300 131,224,825 5.05%
CPALL-R 3,013,400 208,821,575 5.05%
LH 2,161,600 20,032,875 5.05%
GPSC 2,395,100 195,654,775 5.03%
CPF 3,696,100 108,075,125 4.99%
PTTGC 1,018,000 49,858,500 4.96%
TISCO 226,100 22,929,650 4.93%
EGCO-R 65,400 19,944,900 4.92%
SUPER 6,280,300 3,140,150 4.90%
BJC 160,800 6,511,650 4.68%
BDMS-R 1,742,000 43,188,330 4.52%
EA-R 345,000 14,745,675 4.50%
KBANK-R 400,000 55,500,000 4.50%
TASCO 145,300 3,001,290 4.31%
MTC-R 204,200 13,330,850 4.21%
ERW 1,109,200 4,726,464 4.17%
UV 400,000 1,722,430 4.12%
BBL 192,200 27,611,000 4.02%
THAI 215,400 1,245,460 4.01%
SGP 59,300 484,330 3.84%
CENTEL 191,200 4,114,450 3.78%
GFPT-R 267,200 3,343,710 3.42%
AMATA-R 292,000 4,729,700 3.34%
TPIPP 152,300 654,758 3.31%
CPN-R 194,000 11,577,400 3.30%
BDMS 1,265,500 31,309,470 3.28%
BGRIM-R 462,100 28,843,800 3.28%
TTA 23,300 84,346 3.28%
SAT 20,000 257,400 3.27%
EGCO 43,300 13,214,400 3.26%
EPG 80,000 450,000 3.26%
STEC 520,400 7,780,900 3.21%
AU 195,000 1,936,000 3.15%
EGATIF 61,800 786,920 3.13%
KCE 549,600 10,187,520 3.12%
PTTEP-R 318,400 39,431,300 3.07%
CPF-R 2,252,400 65,449,975 3.04%
CPN 177,600 10,614,825 3.02%
BLA 12,800 243,790 3.00%
STA 675,000 8,180,500 2.65%
TOP 217,300 11,206,925 2.61%
TCAP 114,000 5,984,225 2.60%
DTAC 98,700 4,377,025 2.56%
ORI 90,000 589,000 2.50%
IVL-R 373,200 10,559,375 2.47%
EA 186,000 7,980,175 2.42%
THANI 208,200 1,124,355 2.42%
TU-R 858,200 13,123,880 2.30%
PLANB 523,100 3,087,350 2.26%
BH 34,100 4,484,900 2.16%
EPG-R 51,600 288,960 2.10%
TMB-R 1,547,900 2,182,539 2.06%
TPIPL 130,000 203,900 2.04%
VGI 330,300 2,842,095 2.04%
HMPRO-R 449,000 6,541,850 2.03%
SCB 155,100 15,158,675 2.03%
TTW 57,500 799,250 2.01%
OSP-R 140,300 6,135,000 1.96%
KKP 50,400 3,418,675 1.89%
TRUE 1,351,900 5,091,780 1.89%
RATCH-R 129,000 8,652,400 1.87%
KKP-R 48,800 3,312,900 1.83%
RATCH 126,200 8,495,875 1.83%
IRPC-R 978,500 2,816,780 1.81%
CKP-R 232,800 921,888 1.76%
AMATA 149,000 2,396,480 1.70%
BCH-R 137,500 2,113,150 1.69%
KTB-R 576,700 9,227,200 1.61%
PSL 70,400 390,290 1.58%
PTG 222,600 3,076,190 1.58%
PLANB-R 354,600 2,101,850 1.53%
TU 522,300 8,062,280 1.40%
TTCL 136,000 502,280 1.36%
AAV 1,316,200 2,368,402 1.23%
CHG 586,500 1,568,822 1.21%
JAS 1,329,200 7,016,110 1.15%
TKN 124,500 1,116,690 1.14%
OSP 80,000 3,500,000 1.12%
UNIQ 9,200 65,550 1.06%
ESSO 158,000 1,060,920 1.05%
AP-R 94,200 654,325 1.04%
INTUCH-R 83,100 4,624,100 1.04%
BCP-R 46,900 1,159,980 1.03%
JMT 56,000 1,181,200 1.03%
CK-R 114,700 2,273,910 0.99%
CBG 22,000 1,931,000 0.96%
SAWAD 48,000 3,585,800 0.93%
QH-R 236,200 581,052 0.92%
LH-R 388,000 3,589,000 0.91%
PRM 50,200 266,050 0.90%
COM7 22,800 609,900 0.87%
TCAP-R 37,100 1,952,550 0.84%
CHG-R 400,800 1,069,280 0.83%
HANA-R 14,500 503,875 0.79%
ADVANC-R 37,100 7,608,700 0.78%
SPRC 148,300 1,258,530 0.76%
BH-R 9,600 1,256,650 0.61%
AEONTS 1,000 158,500 0.57%
WHA 589,700 1,857,168 0.57%
PTG-R 77,100 1,076,270 0.55%
MTC 25,300 1,647,725 0.52%
AOT-R 188,000 13,313,525 0.51%
MBK 10,000 199,000 0.51%
PSH 11,100 156,190 0.45%
AWC 102,200 546,800 0.35%
AP 29,600 205,700 0.33%
TMB 215,300 303,573 0.29%
TOA 5,000 178,750 0.26%
GUNKUL 59,100 151,360 0.25%
BANPU-R 68,100 677,595 0.24%
MAJOR-R 8,300 172,640 0.24%
WHA-R 209,800 654,576 0.20%
CKP 16,800 66,592 0.13%
STEC-R 19,400 290,700 0.12%
SPALI 4,700 76,470 0.10%
PTT-R 31,500 1,346,250 0.08%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น