FORTH เร่งหารือ “พาณิชย์” แก้ไขปมซื้อหุ้นคืนผ่านบิ๊กล็อต

FORTH เร่งหารือ "พาณิชย์" แก้ไขปมซื้อหุ้นคืนผ่านบิ๊กล็อต หลังไม่เป็นตามเกณฑ์กำหนด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (11 ก.พ.63) บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) หรือ FORTH ได้ซื้อหุ้นคืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 5,070,000 หุ้น ในราคา 32,452,000 บาท โดยเป็นการซื้อหุ้นคืนจากกระดานหลักจํานวน 70,000 หุ้น ในราคา 452,000 บาท และการซื้อหุ้นคืนจากกระดานรายใหญ่ จํานวน 5,000,000 หุ้น ในราคา 32,000,000 บาท การซื้อหุ้นคืนจากกระดานรายใหญ่เป็นการกระทําที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนตามกฎกระทรวง โดยบริษัทอยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

คำค้น