กระทบ

วันนี้เป็นวันเต็งไห วันดีแต่ไม่เหมาะกับพิธีมงคลสมรส การงานอย่างอื่นหากเลือกเฟ้นฤกษ์ยามที่ดีก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ ส่วนธุรกิจวันนี้อาจจะต้องเผชิญกับความผันแปรที่ยากต่อการคาดหมายในการซื้อขาย การติดต่อเจรจา ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน กิจการงานของคุณอาจจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไม่หยุดยั้ง แต่อย่าหวังทางลัดและอย่าเสี่ยงภัย

โหงวเฮ้งหุ้น

สิ่งที่มากระทบน้ำ

ทำให้เกิดคลื่นฉันใด

สิ่งที่มากระทบใจ

ทำให้เกิดทุกข์ฉันนั้น

วันนี้เป็นวันเต็งไห วันดีแต่ไม่เหมาะกับพิธีมงคลสมรส การงานอย่างอื่นหากเลือกเฟ้นฤกษ์ยามที่ดีก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ ส่วนธุรกิจวันนี้อาจจะต้องเผชิญกับความผันแปรที่ยากต่อการคาดหมายในการซื้อขาย การติดต่อเจรจา ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน กิจการงานของคุณอาจจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไม่หยุดยั้ง แต่อย่าหวังทางลัดและอย่าเสี่ยงภัย

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ PTG หรือ OSP

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ DELTA และ HANA

คติวันนี้ “รู้จักลำบากในวันนี้เพื่อจะสบายในวันหน้า”