สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BBL-F มูลค่าสูงสุด 43.91 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BBL-F มูลค่าสูงสุด 43.91 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BBL-F 2 296,200 43,912 148.25
IVL 1 1,000,000 28,902 28.9
LHSC 1 895,800 16,662 18.6
TOA 1 300,000 10,200 34
ERW
1 2,000,000 9,200 4.6
ADVANC 1 19,300 4,034 209
PTT-F 1 40,000 1,725 43.12