PIMO อวดกำไรปี 62 พุ่ง 73% มาที่ 28 ลบ. หลังรายได้โตทะลัก

PIMO อวดกำไรปี 62 พุ่ง 73% มาที่ 28 ลบ. จากปีก่อนกำไร 16.50 ลบ. หลังรายได้โตทะลัก

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PIMO รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานประจำปี 2562 มีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีรายได้รวมจากงบการเงินรวม จำนวน 663.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน 91.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเป็น 16.60% และบริษัทมีรายได้รวมจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 663.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน 94.74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 16.65% โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขาย จำนวน 645.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน 92.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น 16.80% โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายมอเตอร์ปั๊มบ้าน ยอดขายสระและสปาแก่ลูกค้าต่างประเทศและยอดขายมอเตอร์อุตสาหกรรมและมอเตอร์ปั๊มน้ำที่มีการสั่งซื้อมากขึ้นจากลูกค้าในประเทศ

สำหรับรายได้อื่นจากงบการเงินรวม มีมูลค่าเท่ากับ 18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน 1.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น 10.02% และรายได้อื่นจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 17.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน 1.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น 11.67% เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายเศษซาก

คำค้น