ตลท.เพิกถอนหุ้น SPORT จากหลักทรัพย์จดทะเบียน ตั้งแต่ 28 ก.พ.63

ตลท.เพิกถอนหุ้น SPORT จากหลักทรัพย์จดทะเบียน ตั้งแต่ 28 ก.พ.63

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่าคณะกรรมการ ตลท.สั่งเพิกถอนหุ้น บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) หรือ SPORT จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป โดยหุ้นสามัญของ SPORT จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันสุดท้ายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่บริษัทได้ขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบัดนี้ SPORT ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 แล้ว

คำค้น