TOP วางศิลาฤกษ์โครงการพลังงานสะอาด

TOP วางศิลาฤกษ์โครงการพลังงานสะอาด (CFP) ณ โรงกลั่นไทยออยล์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ 

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารควบคุมกระบวนการผลิตหลัก โครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project: CFP ) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บริหารระดับสูงจาก TOP โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ร่วมด้วย คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT โดย นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ โรงกลั่นไทยออยล์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

คำค้น