สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 18 มี.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
CHINA 8,900 48,950 28.16%
ANAN 539,400 624,310 16.59%
MTC-R 2,954,900 117,318,600 14.09%
ASP 149,600 183,008 12.45%
WORK 681,500 4,059,000 11.26%
KGI 374,900 1,307,916 10.71%
AOT 5,179,200 256,601,050 10.29%
PSH 410,000 3,723,005 9.89%
TPIPL 1,000,000 1,100,000 8.64%
COM7 1,097,300 19,497,860 8.16%
KTC 833,500 22,507,500 6.73%
BCPG 468,000 4,847,200 6.57%
MINT-R 4,239,900 71,023,680 6.53%
MTC 1,325,200 53,520,575 6.32%
STEC 800,000 8,145,000 6.23%
PLAT 40,000 98,400 6.18%
PTTEP 2,122,200 123,018,650 6.01%
JMART 469,900 2,193,338 5.86%
BGRIM 1,671,400 60,333,625 5.83%
ADVANC 981,900 176,284,350 5.60%
PTT 6,757,900 180,206,375 5.58%
TPIPP 508,400 1,525,474 5.15%
MAJOR 442,900 5,784,110 5.02%
QH 1,611,000 3,171,910 4.97%
BJC 498,000 18,131,000 4.88%
THAI 402,800 1,242,832 4.71%
STA 395,300 4,159,580 4.67%
PTTGC-R 1,735,100 42,931,440 4.53%
CRC 1,662,000 46,371,225 4.50%
SPALI 300,000 4,050,000 4.47%
CBG 226,000 12,070,050 4.44%
SAWAD 414,800 19,351,950 4.18%
CENTEL 193,500 2,939,240 4.09%
AAV 680,000 726,500 3.91%
KCE 505,000 7,172,000 3.76%
JMT 383,100 5,497,120 3.68%
THANI 158,500 624,490 3.51%
SGP 59,100 341,325 3.50%
DEMCO 30,000 41,400 3.46%
AWC 2,425,900 8,523,406 3.33%
GULF 449,500 58,454,000 3.10%
SCC 163,400 44,634,400 3.08%
BTS 2,125,100 18,669,900 3.05%
GPSC 768,500 37,540,850 2.95%
TMB 6,750,000 5,077,500 2.93%
GLOBAL 218,400 2,386,080 2.81%
TRUE 8,701,200 24,026,086 2.81%
KBANK 424,300 37,376,550 2.63%
GULF-R 378,200 49,182,000 2.61%
ERW 550,000 1,381,000 2.54%
TOP 575,000 16,830,000 2.48%
PTG 214,000 2,313,400 2.32%
BEM 1,960,800 13,377,300 2.23%
BLAND 1,000,100 740,077 2.23%
PTTEP-R 765,400 43,941,775 2.17%
KTB 1,105,000 11,192,050 2.08%
SPA 14,900 118,800 2.06%
BBL 235,000 21,725,950 2.05%
KBANK-R 324,300 28,288,825 2.01%
HANA 96,000 2,003,250 1.97%
MINT 1,282,600 22,058,880 1.97%
CPALL 1,041,000 62,565,000 1.81%
PTTGC 686,000 17,347,075 1.79%
BGRIM-R 509,600 18,727,100 1.78%
CPN 256,500 10,844,000 1.64%
RATCH 125,000 5,769,750 1.58%
RS 46,900 424,790 1.58%
IVL 585,500 10,520,910 1.54%
BEAUTY 3,400,000 4,602,000 1.53%
DTAC 118,500 3,639,850 1.51%
KKP 110,000 3,892,500 1.41%
TISCO 147,100 9,998,825 1.39%
INTUCH 400,000 17,906,250 1.37%
MC 49,300 355,175 1.28%
IRPC 1,500,100 2,985,200 1.26%
AU 61,000 375,050 1.14%
TOA 27,400 839,500 1.10%
TOP-R 254,400 7,275,400 1.10%
ESSO 632,600 2,486,156 0.96%
CPF 494,500 10,458,500 0.93%
BDMS 603,000 11,495,800 0.91%
GPSC-R 234,500 11,554,725 0.90%
PRM 150,000 513,000 0.89%
SAMART 100,000 422,000 0.88%
SCB 119,200 7,527,400 0.68%
VGI 102,000 578,850 0.68%
HMPRO 202,000 2,252,400 0.67%
JAS 500,000 2,020,000 0.67%
BEC 53,000 180,700 0.63%
SCB-R 103,500 6,555,750 0.59%
BCP-R 30,200 435,880 0.41%
CHG 125,300 275,660 0.35%
OSP 43,800 1,418,300 0.35%
INTUCH-R 100,000 4,450,000 0.34%
TCAP 40,300 1,302,350 0.32%
TASCO 32,000 545,200 0.31%
DELTA 2,000 62,500 0.30%
ORI 24,700 79,040 0.30%
CPN-R 41,200 1,720,100 0.26%
TQM 10,000 540,000 0.26%
DOHOME 60,000 296,500 0.23%
LH 102,500 673,250 0.21%
BANPU 100,000 498,000 0.19%
PSL 20,000 57,400 0.19%
ILM 10,000 70,000 0.18%
PLANB 40,000 128,184 0.12%
CPF-R 58,900 1,240,180 0.11%
EGCO 2,600 483,450 0.11%
BH 2,400 293,200 0.09%
TKN 10,500 50,980 0.07%
BDMS-R 40,000 756,000 0.06%
SPRC 22,100 107,406 0.06%
TU 11,400 154,280 0.06%
BANPU-R 19,900 99,102 0.04%
IRPC-R 42,300 83,331 0.04%
SCC-R 2,200 594,300 0.04%
TRUE-R 100,000 278,000 0.03%
E1VFVN3001 1,081 17,632 0.02%
ADVANC-R 1,600 290,400 0.01%
AOT-R 3,100 151,925 0.01%
EGCO-R 300 56,700 0.01%
PTT-R 8,400 218,225 0.01%
SAWAD-R 900 40,950 0.01%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

คำค้น