BAY ปิดฆ่าเชื้อสาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ 5 วัน เหตุนศ.ฝึกงานติดโควิด-19

BAY ปิดฆ่าเชื้อสาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ 5 วัน เหตุนศ.ฝึกงานติดโควิด-19

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY ระบุว่า ธนาคารปิดทำการสาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ เป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 มีนาคม 2563 เพื่อทำความสะอาดและอบโอโซนฆ่าเชื้อโรค และจะเปิดให้บริการในวันที่ 23 มีนาคม 2563 หลังได้รับการยืนยันผลการตรวจจากแพทย์ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ว่า นักศึกษาฝึกงานคนหนึ่งซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และขณะนี้นักศึกษาฝึกงานคนดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ธนาคารได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยแจ้งสถาบันการศึกษาต้นสังกัด ให้พนักงานสาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ ทุกคน พบแพทย์เพื่อรับการตรวจคัดกรองและให้หยุดปฏิบัติงานโดยทันที รวมถึงแยกตนเองเพื่อเฝ้าดูอาการจนครบ 14 วัน

โดยในระหว่างนี้ ลูกค้าของสาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ สามารถใช้บริการสาขาของกรุงศรีที่อยู่ใกล้เคียงคือ สาขารัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) สาขาตลาดพลู และสาขาสะพานพระเจ้าตากสิน หรือใช้บริการของธนาคารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ Krungsri Mobile App (KMA) และ Krungsri Online (KOL) ที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม กรุงศรีขอเน้นย้ำว่าธนาคารมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่เป็นมาตรฐานตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และจัดให้มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำในบริเวณที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และผู้มาติดต่อเป็นสำคัญ..กรุงศรีขอให้ลูกค้าและผู้มาติดต่อธนาคารทุกท่านมั่นใจในมาตรการของธนาคารในการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และสามารถใช้ช่องทางการให้บริการของธนาคารได้ตามปกติ

คำค้น