สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 24 มี.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 24 มี.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
SAWAD-R 2,061,400 76,453,000 10.32%
CHG 2,619,800 5,339,732 7.87%
AOT 3,599,400 175,065,650 5.48%
TISCO 340,900 21,271,750 5.24%
SSP 35,000 205,630 4.48%
BTS 4,633,000 38,597,310 4.35%
ESSO 1,050,000 3,804,000 4.23%
SCC 186,000 53,916,600 4.19%
CENTEL 100,000 1,350,000 4.17%
RS 70,400 599,275 3.96%
MAJOR 199,200 2,293,890 3.92%
TMB 14,000,000 9,910,000 3.91%
CPN 927,600 31,610,825 3.67%
AU 272,900 1,535,885 3.54%
AWC 1,345,400 4,039,588 3.52%
BCPG 200,000 2,240,000 3.51%
THAI 109,000 307,660 3.48%
GPSC 1,108,700 60,280,975 3.39%
AOT-R 2,194,500 105,481,400 3.34%
SPALI 232,400 3,166,310 3.28%
MTC-R 1,000,000 30,915,000 3.20%
BEAUTY 2,600,000 3,041,500 3.14%
GULF 518,500 73,868,500 3.13%
BGRIM-R 581,100 21,997,550 3.05%
JAS 3,453,600 14,736,572 3.02%
PTT 5,577,000 159,133,775 3.00%
QH 2,500,000 4,400,000 2.97%
THANI 150,800 552,944 2.95%
PTTGC-R 1,371,500 35,682,240 2.81%
KTC 769,200 18,585,175 2.71%
KCE 478,400 5,876,570 2.64%
KBANK 436,000 35,044,750 2.54%
CBG 219,400 12,879,850 2.44%
SF 70,000 246,200 2.44%
KTB 1,005,000 10,306,200 2.28%
VGI 310,000 1,749,000 2.24%
KKP 100,000 3,375,000 2.22%
HMPRO 1,309,500 12,267,850 2.09%
ADVANC 327,400 63,327,100 2.04%
STA 200,000 1,920,000 1.80%
CRC 673,600 14,391,020 1.79%
TASCO 112,000 1,891,600 1.77%
BLAND 500,000 385,000 1.70%
BBL 172,200 15,564,375 1.67%
AEONTS 4,400 432,175 1.60%
GULF-R 259,900 37,444,250 1.57%
BEM 1,837,000 12,446,600 1.55%
BGRIM 289,700 11,061,400 1.52%
MTC 454,300 14,304,075 1.45%
WORK 20,000 120,000 1.39%
CPALL 682,000 40,580,000 1.37%
ORI 130,000 421,200 1.36%
IVL 522,900 9,180,840 1.27%
PTTGC 606,700 15,606,675 1.24%
BCH 85,200 920,160 1.21%
PTTEP 327,000 19,199,750 1.21%
PTG 210,500 2,020,130 1.13%
COM7 375,000 5,618,250 1.12%
BH-R 24,200 3,030,050 0.93%
JMT 248,000 3,028,160 0.91%
EGCO-R 27,300 5,397,800 0.90%
BJC 60,000 2,280,000 0.88%
CPF 494,200 11,032,760 0.88%
SCB 112,200 6,680,375 0.88%
EA-R 70,000 2,332,500 0.87%
PTTEP-R 222,300 13,256,650 0.82%
BANPU 200,000 1,000,000 0.81%
SAWAD 159,500 6,087,050 0.80%
E1VFVN3001 503 7,344 0.76%
AAV 100,000 103,000 0.71%
TU 200,000 2,910,000 0.70%
INTUCH 124,500 5,725,875 0.68%
EGCO 20,000 4,000,000 0.66%
DTAC 40,000 1,372,750 0.64%
SCB-R 81,200 4,830,225 0.64%
BCP-R 18,000 245,270 0.60%
JMART 20,000 92,400 0.58%
PLANB 207,700 572,328 0.54%
RATCH-R 33,100 1,746,275 0.50%
BDMS 263,600 4,757,780 0.49%
TOP 125,900 3,481,500 0.45%
TCAP 21,500 628,875 0.44%
TU-R 124,500 1,792,680 0.43%
GLOBAL-R 85,700 732,915 0.40%
BJC-R 26,900 1,023,975 0.39%
HMPRO-R 236,400 2,228,930 0.38%
TRUE-R 1,000,000 2,920,000 0.35%
HANA 16,000 310,130 0.34%
GLOBAL 71,000 617,800 0.33%
LH 113,200 698,180 0.33%
MINT 132,400 1,858,960 0.28%
IRPC 200,000 408,000 0.24%
CPN-R 55,400 1,937,500 0.22%
SIRI 180,000 97,200 0.21%
INTUCH-R 36,300 1,716,175 0.20%
SPRC 105,100 407,698 0.18%
WHA 200,000 404,000 0.18%
BTS-R 180,200 1,540,710 0.17%
KKP-R 7,500 251,250 0.17%
PSL 25,000 68,000 0.17%
TRUE 487,600 1,479,656 0.17%
ADVANC-R 23,800 4,600,300 0.15%
GPSC-R 50,000 2,667,500 0.15%
PSH 8,000 68,050 0.15%
TISCO-R 9,000 564,750 0.14%
CK 10,000 144,900 0.13%
CPF-R 56,100 1,266,250 0.10%
BANPU-R 16,300 80,848 0.07%
HANA-R 3,000 60,900 0.06%
BDMS-R 29,100 527,730 0.05%
TQM 3,000 195,750 0.05%
BFIT 2,000 55,500 0.04%
TCAP-R 2,100 61,425 0.04%
RATCH 2,000 107,000 0.03%
SCC-R 800 233,900 0.02%
TKN 500 2,330 0.01%
OSP 400 13,675 0.00%
PRM 500 1,740 0.00%
PTT-R 4,700 136,850 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น