SAWAD สมทบทุนดูแลผู้ป่วยรพ.จุฬาลงกรณ์

SAWAD สมทบทุนดูแลผู้ป่วยรพ.จุฬาลงกรณ์

นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงานกลุ่มศรีสวัสดิ์ ร่วมสมทบทุนเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จำนวน 10 ล้านบาท โดยมีรองศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ

คำค้น