เล่นหุ้นอย่างวินัย

วันนี้เป็นวันโบ่วซิ้ง วันนี้ดวงประจำวันธรรมดาสามัญ เรื่องที่ไม่ค่อยสำคัญทำได้บ้าง การเจรจาต่าง ๆ ทำได้ในขอบเขตที่สิ่งแวดล้อมอำนวยให้ ส่วนธุรกิจวันนี้ การค้าและธุรกิจการเงินต่าง ๆ ถ้าดำเนินไปด้วยความมุมานะ ผลได้พอประมาณ ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน วันนี้ควรระวังการพูดจากิริยาให้มาก ๆ การทำอะไรควรคิดหน้าคิดหลัง

โหงวเฮ้งหุ้น

เล่นหุ้น คุณระวัง จะพังง่าย             ไม่ยอมขาย เพราะยังได้ ไม่ถึงฝัน

ความหวัง จึงตั้งเป้า นั่งเฝ้ากัน        เมื่อราคา มาถึงนั้น พลันเปลี่ยนใจ

มีมา ข้าก็อยาก ได้มากขึ้น             โลภจนมึน ขึ้นเป้าใหม่ คงไปไหว

ทันที ลาภก้อนนี้ หนีจากไป            ผลก็คือ ต้องถือไว้ จนได้ดอย

วันนี้เป็นวันโบ่วซิ้ง วันนี้ดวงประจำวันธรรมดาสามัญ เรื่องที่ไม่ค่อยสำคัญทำได้บ้าง การเจรจาต่าง ๆ ทำได้ในขอบเขตที่สิ่งแวดล้อมอำนวยให้ ส่วนธุรกิจวันนี้ การค้าและธุรกิจการเงินต่าง ๆ ถ้าดำเนินไปด้วยความมุมานะ ผลได้พอประมาณ ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน วันนี้ควรระวังการพูดจากิริยาให้มาก ๆ การทำอะไรควรคิดหน้าคิดหลัง

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ DTAC หรือ CRC

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ JCK และ TPA

คติวันนี้ “ชีวิตคือการต่อสู้ เป้าหมายมีไว้พุ่งชน”