สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013C2006F 634 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013C2006F S50M20 633,692,500
2 S5013C2006D S50H20 141,022,200
3 S5013C2006A S50H20 140,292,300
4 S5013P2006E S50H20 132,006,870
5 S5013C2006E S50H20 91,769,900

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น