KTB เคาะปันผลรวม 1.6605 บ. XD 8 เม.ย.นี้

KTB เคาะปันผลรวม 1.6605 บ. XD 8 เม.ย.นี้ กำหนดจ่าย 23 เม.ย.63

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB ประกาศจ่ายปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสด 0.753 บาทต่อหุ้น แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ และ 0.9075 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ รวมปันผล 1.6605 บาทต่อหุ้น กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล หรือ XD วันที่ 8 เม.ย. 2563 และกำหนดจ่ายวันที่ 23 เม.ย. 2563

คำค้น