AOT เล็งสรรหากรรมการใหม่ หลัง “ธวัชชัย อรัญญิก” เกษียณอายุ

AOT เล็งสรรหากรรมการใหม่ หลัง "ธวัชชัย อรัญญิก" เกษียณอายุ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ด้วย นายธวัชชัย อรัญญิก จะพ้นจากตำแหน่งกรรมการ AOT เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.63 เป็นต้นไป ทั้งนี้ AOT จะได้พิจารณาสรรหากรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงต่อไป

คำค้น