ASIMAR มือขึ้น! คว้างานต่อเรือพลังงานไฟฟ้า มูลค่า 139 ลบ.

ASIMAR มือขึ้น! คว้างานต่อเรือพลังงานไฟฟ้า มูลค่า 139 ลบ.

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASIMAR เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า เมื่อวันที่ 9 มี.ค.63 บริษัทฯได้รับการว่าจ้างจาก บริษัท ไมน์โมบิลิตี รีเสิร์ช จำกัด ให้ดำเนินการต่อเรือโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า แบบ Catamaran จำนวน 12 ลำ มูลค่างาน 139,200,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาโครงการ 360 วัน โดยบริษัทฯได้ลงนามกับคู่สัญญา ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปที่บริษัทฯทำกับบริษัทอื่น

คำค้น