สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 26 มี.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 26 มี.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
S 367,900 437,122 18.76%
ADVANC 676,600 135,851,100 5.81%
PTT 6,958,000 216,442,250 4.89%
GPSC 811,900 45,096,775 4.42%
PTTGC-R 2,259,000 64,262,675 4.30%
BGRIM 1,011,900 39,411,600 4.00%
PTTEP 1,524,500 102,163,700 3.75%
INTUCH 534,300 26,044,100 3.68%
GULF 385,800 56,951,350 3.67%
GLOBAL-R 465,700 3,968,885 3.61%
BJC 210,000 8,437,500 3.31%
BGRIM-R 807,400 31,461,500 3.19%
CBG 176,500 10,379,625 2.98%
AOT 970,200 49,010,250 2.95%
MTC 457,900 14,837,875 2.93%
TMB 13,000,000 9,590,000 2.91%
JAS 1,000,000 4,230,000 2.88%
CENTEL 177,400 2,658,780 2.75%
AOT-R 901,000 45,575,750 2.74%
SCC 111,500 35,388,200 2.19%
BTS 1,453,000 12,854,800 2.08%
CRC 1,214,600 31,485,550 1.96%
KTB 962,300 10,458,950 1.93%
COM7 700,000 9,955,000 1.86%
OSP-R 108,800 3,780,800 1.81%
MAJOR 52,000 670,600 1.64%
CK 100,000 1,490,000 1.61%
PTTGC 830,000 23,327,500 1.58%
KTC 693,600 17,352,100 1.56%
WHA 2,060,000 4,198,100 1.53%
MINT 1,492,500 23,637,600 1.50%
BDMS 400,000 7,480,000 1.49%
TQM 20,000 1,350,000 1.40%
SCB-R 264,000 16,619,750 1.33%
CPALL 480,000 28,710,000 1.32%
LH 280,000 1,782,000 1.32%
PTTEP-R 520,000 35,140,000 1.28%
EA-R 60,000 2,040,000 1.22%
THAI 45,600 135,576 1.20%
TRUE 1,200,000 3,558,000 1.20%
KBANK 221,000 18,093,500 1.15%
BH 151,500 17,318,150 1.04%
BBL 110,000 10,149,000 0.97%
EGCO 20,000 4,420,000 0.95%
ESSO 300,000 1,212,000 0.84%
OSP 50,000 1,750,000 0.83%
BBL-R 92,700 8,692,375 0.82%
SAWAD 140,300 5,551,300 0.80%
KBANK-R 150,000 12,442,500 0.78%
KKP-R 43,100 1,550,000 0.75%
RATCH 80,000 4,767,500 0.70%
BEM 900,000 6,615,000 0.69%
TCAP-R 65,000 1,982,500 0.66%
TOP 177,600 5,343,625 0.66%
TISCO-R 78,300 5,064,700 0.57%
TOP-R 150,000 4,662,500 0.56%
WORK 20,000 127,000 0.51%
CPN-R 66,700 2,680,750 0.45%
DTAC-R 17,800 662,100 0.40%
AAV 100,000 109,000 0.38%
IVL 185,300 3,477,590 0.38%
PLANB 170,600 446,972 0.38%
BANPU 100,000 530,000 0.35%
HMPRO 104,000 1,132,600 0.33%
PTG 134,800 1,231,430 0.32%
BCP-R 10,500 152,060 0.29%
CPN 42,000 1,706,750 0.29%
RATCH-R 29,000 1,709,100 0.25%
GPSC-R 40,000 2,240,000 0.22%
TCAP 21,500 628,875 0.22%
DTAC 9,000 338,250 0.20%
ERW 100,000 210,000 0.20%
TISCO 28,000 1,771,000 0.20%
SCB 33,200 2,030,800 0.17%
BH-R 22,600 2,608,450 0.16%
TU 100,000 1,363,250 0.16%
EGCO-R 2,600 578,800 0.12%
KCE 30,000 403,500 0.12%
CPF 44,800 1,075,680 0.11%
AMATA 10,000 93,500 0.09%
BJC-R 5,800 240,700 0.09%
BDMS-R 16,500 308,550 0.06%
AWC 30,000 95,400 0.05%
AEONTS 500 47,500 0.04%
HANA-R 900 18,270 0.04%
BCH-R 2,900 33,640 0.03%
EA 1,500 49,500 0.03%
GULF-R 3,000 442,450 0.03%
PLANB-R 15,300 41,922 0.03%
CPF-R 7,500 178,900 0.02%
TU-R 10,100 147,110 0.02%
INTUCH-R 800 38,800 0.01%
VGI 5,000 26,500 0.01%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น