SAMART มอบ Smart Phone แก่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

SAMART มอบ Smart Phone แก่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ณ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAMART เป็นตัวแทนมอบ Smart Phone จำนวน 100 เครื่อง ให้กับ ผศ. นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อนำไปใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับหมอ, พยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ เป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และสร้างความปลอดภัยในขณะปฎิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คำค้น