สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KTC มูลค่าสูงสุด 299.14 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KTC มูลค่าสูงสุด 299.14 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KTC 1 11,880,000 299,138 25.18
KBANK-F 1 617,400 55,975 90.66
KBANK
1 92,000 8,004 87
TOA-F 19 240,500 7,385 30.71
GULF 1 40,000 6,000 150
CBG 1 60,000 3,645 60.75