NOK ยัน!ให้บริการเที่ยวบินจนปิดน่านฟ้า หวังส่งผดส.-ช่วยเหลือทางการแพทย์ ช่วงวิกฤตโควิด-19

NOK ยัน!ให้บริการเที่ยวบินจนปิดน่านฟ้า หวังส่งผดส.-ช่วยเหลือทางการแพทย์ ช่วงวิกฤตโควิด-19

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK เปิดเผยว่า ในฐานะสายการบินของคนไทยเพื่อคนไทยจะยังคงต้องทำการบินต่อไป แม้จะเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเห็นว่านอกจากการให้บริการผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางแล้ว นกแอร์ยังต้องยืนหยัดให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านการขนส่งเวชภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ การขนถ่ายอวัยวะ พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย รวมไปถึงผู้โดยสารที่ต้องเดินทางไปพบแพทย์ตามนัดหมาย

ทั้งนี้ นกแอร์ขอเป็นตัวเลือกในการเดินทางให้ผู้โดยสารที่มีความจำเป็นในการเดินทางบนช่วงภาวะวิกฤตของประเทศในขณะนี้ไปจนกว่าจะมีคำสั่งให้ปิดน่านฟ้าไทย ถึงแม้การตัดสินใจยังคงทำการบินในภาวะที่ผู้โดยสารลดลง แต่ละเที่ยวจำนวนผู้โดยสารไม่มากก็ตาม แต่เรายังคงยึดมั่นในความจำเป็นในการเดินทางของผู้โดยสารบางท่าน และบางกลุ่มคนเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ เพื่อความมั่นใจของผู้โดยสารที่มีความจำเป็นในการเดินทาง สายการบินนกแอร์ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางนกแอร์จึงมีมาตรการสำคัญต่าง ๆ เช่น การเว้นระยะห่างของที่นั่งในห้องโดยสาร การทำความสะอาดเครื่องบินแบบขั้นสูงสุดทุกวัน (Disinfection / Deep Clean) ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาด 34 จุดสัมผัสร่วมที่ผู้โดยสารมีโอกาสสัมผัสบนเครื่องบินได้บ่อยครั้ง เช่น ที่นั่งผู้โดยสารทุกจุด ห้องน้ำ และครัว เป็นต้น รวมถึงการเพิ่มความถี่ในการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ “HEPA Filters” ในเครื่องบิน และการฉีดพ่นทำความสะอาดบนรถบัสรับส่งผู้โดยสาร

คำค้น