สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTT มูลค่าสูงสุด 17.83 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTT มูลค่าสูงสุด 17.83 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
PTT
3 500,000 17,825 35.65
E1VFVN3001 1 1,000,000 14,510 14.51
KCE 1 1,000,000 13,700 13.7
PTT13C2009A 1 20,000,000 11,570 0.58
PTT13P2009A 2 20,000,000 9,000 0.45
SHR 1 4,500,000 7,335 1.63
PTTEP 1 60,000 4,785 79.75
TTA 1 1,000,000 2,640 2.64