PTG ผุดบริการพ่นฆ่าเชื้อ “แท็กซี่” ฟรี! ลดเสี่ยง “โควิด-19”

PTG ผุดบริการพ่นฆ่าเชื้อ “แท็กซี่” ฟรี! ลดเสี่ยง “โควิด-19”

นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศ์ษาภรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แอตลาส ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า บริษัทได้เล็งเห็นถึงสถานการณ์สำคัญ ของประชาชนกลุ่มที่มีความจำเป็นต้องเดินทางในชีวิตประจำวันท่ามกลางสถานกาณ์การแพร่ระบาดของไวรัส

อาทิ การเดินทางไปโรงพยาบาล, การจับจ่ายซื้อของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน, อาหาร, ยารักษาโรค รวมถึงกลุ่มประชาชนที่ประกอบอาชีพที่ไม่สามารถทำงานจากที่บ้านได้ และปฏิเสธไม่ได้ว่า ประชาชนส่วนหนึ่งที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวที่ต้องเดินทางจำเป็นต้องใช้รถสาธารณะ เช่น รถโดยสารประจำทาง, รถไฟฟ้า, มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และรถแท็กซี่

“จากความจำเป็นในด้านการเดินทาง จะเห็นได้ว่า แท็กซี่ เป็นรถยนต์โดยสารสาธารณะที่ลดการเบียดเสียด หลีกเลี่ยงจากความแออัด และสะดวกสบาย เหมาะเป็นตัวเลือกการเดินทางในช่วงสถานการณ์สำคัญนี้ บริษัทฯ จึงคิดริเริ่มโครงการให้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับรถแท็กซี่ รวมถึงรถยนต์ของประชาชนที่เป็นลูกค้า

โดยให้บริการที่สถานีบริการแอลพีจีของพีที ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งสิ้น 37 สถานี เพื่ออำนวยความสะดวก และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันรับผิดชอบต่อสังคมในสภาวะวิกฤตที่ประชาชนคนไทยทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันฝ่าฟันไปให้ได้” นายสุวัชชัย กล่าว

นายสุวัชชัย กล่าวว่า สำหรับโครงการให้บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับรถแท็กซี่สาธารณะ และรวมถึงรถยนต์ของประชาชนที่เป็นลูกค้า โดยจะเริ่มให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยผู้ขับรถแท็กซี่และประชาชนที่มีความสนใจ สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่สถานีเปิดทำการเวลา 05.00 น. จนถึงเวลา 21.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ และสำหรับรถแท็กซี่ผ่านการฉีดพ่นฆ่าเชื้อจากโครงการ จะได้รับสติกเกอร์ติดรถ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารอีกทางหนึ่งด้วย

“บริษัท แอตลาส ออยล์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)หรือ PTG มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการที่จัดทำขึ้นจะสามารถช่วยเหลือสังคม ประชาชนคนไทย ในการช่วยลดความเสี่ยงและการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด พร้อมให้ความร่วมมือ และขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญ ส่งต่อความห่วงใยไปยังประชาชนคนไทยทุกคน ให้เราร่วมกันผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน” นายสุวัชชัย กล่าว

คำค้น