ผถห.ใหญ่เทขายหุ้น QTC ส่งไม้ต่อ “พรภิญโญ งามสันติกุล” ขึ้นแท่นเบอร์ 2

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC โดย นาง พรภิญโญ งามสันติกุล ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 12.4599% จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 12.4604% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โดยคาดว่าเป็นการซื้อขายโดยตรงจาก MR. LITSAMY LATSAVONG หรือ Mr. Phoukhaoka Mathouchan ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นอันดับที่ 2 หรืออันดับที่ 3 ซึ่งถือหุ้นสัดส่วน 12.46% ส่งผลให้ภายหลังการซื้อหุ้นนาง พรภิญโญ งามสันติกุล ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่ 2

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่ 1-5 ก่อนการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. น.ส. ศศิกาญจน์ ตันธนสิน 43,182,700 12.66
2. MR. LITSAMY LATSAVONG 42,500,000 12.46
3. MR. PHOUKHAOKA MATHOUCHAN 42,500,000 12.46
4. MR. Phoukhaokham Pravoraxay 40,000,000 11.73
5. B.I.C.(CAMBODIA) BANK PLC. 20,000,000 5.86

(ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 05/03/2563)

คำค้น