PTT ผนึก “พลังงาน-กฟผ.” มอบแอลกอฮอล์ให้ “รพ.สต.” ทั่วประเทศสู้ภัยโควิด เริ่ม 20 เม.ย.นี้

PTT ผนึก “พลังงาน-กฟผ.” มอบแอลกอฮอล์ให้ “รพ.สต.” ทั่วประเทศสู้ภัยโควิด เริ่ม 20 เม.ย.นี้

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน ได้ร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ. และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT และบริษัทในเครือ ทำโครงการจัดหาแอลกอฮอล์เพื่อประชาชน โดยจะนำแอลกอฮอล์ 70% ทยอยจัดส่งให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อนำไปกระจายให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 9,863 แห่งทั่วประเทศ ในระยะเวลา 30 วัน  เพื่อใช้ในการทำความสะอาดมือและพื้นผิวทั่วไปป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุและประชาชน

“ในช่วงวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นนี้ กระทรวงพลังงานและหน่วยงานในสังกัดทั้งกฟผ.และ ปตท.ได้ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยได้จัดทำ”โครงการพลังงานร่วมใจสู้ภัยโควิด-19”  ซึ่งที่ผ่านมาดำเนินการไปแล้วในหลายเรื่อง ทั้งมาตรการด้านพลังงานโดยตรง และมาตรการด้านสังคมต่าง ๆ

ทั้งการสนับสนุนงบประมาณ การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์  ซึ่งวันนี้ความจำเป็นเร่งด่วนในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ด้านสุขอนามัยของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ กระทรวงพลังงานจึงได้จัดหาแอลกอฮอล์เพื่อส่งมอบสนับสนุนภารกิจให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงแอลกอฮอล์ได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วย  กระทรวงพลังงานเองยังมีความมุ่งมั่นที่จะหามาตรการพลังงานด้านต่าง ๆ เข้ามาช่วยเยียวยาผลกระทบกับประชาชน พร้อมไปกับมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม ทั้งนี้ ก็อยากให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน สามัคคีกัน เราฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ”นายสนธิรัตน์ กล่าว