PTTEP พบแหล่งน้ำมันดิบ หลุมสำรวจแปลง 29 นอกชายฝั่งเม็กซิโก

PTTEP พบแหล่งน้ำมันดิบหลุมสำรวจแปลง 29 นอกชายฝั่งเม็กซิโก

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผยว่า บริษัท พีทีทีอีพี เม็กซิโก อีแอนด์พี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. พร้อมทั้งกลุ่มผู้ร่วมทุนอีก 3 บริษัท ประสบความสำเร็จในการเจาะหลุมสำรวจ 2 หลุม ในโครงการเม็กซิโกแปลง 29 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณน้ำลึก (Deepwater) ของประเทศเม็กซิโก

โดยหลุมสำรวจหลุมแรก โปล๊อค-1 (Polok-1) เจาะถึงระดับความลึกที่ 2,620 เมตร ค้นพบชั้นหินกักเก็บน้ำมันความหนาประมาณ 200 เมตร ส่วนหลุมสำรวจหลุมที่สอง ชินวูล-1 (Chinwol-1) เจาะสำรวจถึงระดับความลึกที่ 1,850 เมตร ค้นพบชั้นหินกักเก็บน้ำมันความหนาประมาณ 150 เมตร ซึ่งทั้ง 2 หลุมค้นพบศักยภาพน้ำมันดิบในปริมาณที่น่าพอใจ

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ร่วมทุนจะดำเนินการวางแผนการประเมินศักยภาพและแผนการพัฒนาปิโตรเลียม เพื่อเสนอขออนุมัติหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศเม็กซิโกต่อไป

สำหรับหลุมสำรวจทั้ง 2 หลุมนี้อยู่ในแปลง 29 บริเวณน้ำลึกห่างจากชายฝั่งโทบาสโคของประเทศเม็กซิโก (Mexican coastline of Tabasco) ประมาณ 88 กิโลเมตร โดยมีผู้ร่วมทุนประกอบด้วยบริษัท พีทีทีอีพี เม็กซิโก อีแอนด์พี จำกัด ถือหุ้น 16.67% บริษัท เรปซอล เอ็กซ์พลอเรชั่น เม็กซิโก (Repsol Exploración México, S.A. de C.V.) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ (Operator) ถือสัดส่วนการลงทุน 30% บริษัท พีซี ชาริกาลี เม็กซิโก โอเปอร์เรชั่น (PC Carigali Mexico Operations, S.A. de C.V.) บริษัทย่อยในประเทศเม็กซิโกของปิโตรนาส (PETRONAS) ถือสัดส่วนการลงทุน 28.33% และบริษัท วินเทอร์เชลล์ (Wintershall Dea) ถือสัดส่วนการลงทุน 25%

ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้เริ่มลงทุนในประเทศเม็กซิโกตั้งแต่ปี 2561 โดยดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ในการขยายการลงทุนไปในพื้นที่ที่มีศักยภาพปิโตรเลียมสูง โดยในปัจจุบัน ปตท.สผ. มีโครงการสำรวจปิโตรเลียมนอกชายฝั่งในประเทศเม็กซิโก จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเม็กซิโกแปลง 29 และโครงการเม็กซิโกแปลง 12 ซึ่งอยู่ในช่วงระยะการสำรวจปิโตรเลียมเช่นเดียวกัน

คำค้น