FLOYD คว้างานใหม่ 2 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 160 ลบ.

FLOYD คว้างานใหม่ 2 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 160 ลบ.

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) หรือ FLOYD เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า บริษัทฯได้รับงานโครงการใหม่เพิ่มเติม จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย งานระบบวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร โครงการก่อสร้าง โฮมโปร สาขาสุขสวัสดิ์ (ศูนย์การค้า) จากบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ HMPRO ระยะเวลาสร้าง 9 เดือน 14 วัน โดยลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 16 มี.ค.63

อีกทั้ง งานระบบวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร โครงการก่อสร้าง Berli Jucker Building C,D จากบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC ระยะเวลาก่อสร้าง 1 ปี 7 เดือน โดยลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 30 เม.ย.63

โดยมูลค่าโครงการดังกล่าว รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นเงิน 163,175,000 บาท โดยรายการข้างต้นเป็นการทำธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ

คำค้น