บจ.จองคิวเครื่องหมาย C

ช่วงปลายเดือนเม.ย. ที่ผ่านมา กรณีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดกล่องแสดงความคิดเห็นเรื่องการยกเว้นเกณฑ์การขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) บริษัทจดทะเบียน “เป็นการชั่วคราว” เนื่องจากผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ทำให้ผลประกอบการและฐานะการเงินถดถอย จนมีบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายมาตรการ “C” เพิ่มมากขึ้น เหตุจากส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว

พลวัตปี 2020 : สุภชัย ปกป้อง

ช่วงปลายเดือนเม.ย. ที่ผ่านมา กรณีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดกล่องแสดงความคิดเห็นเรื่องการยกเว้นเกณฑ์การขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) บริษัทจดทะเบียน “เป็นการชั่วคราว” เนื่องจากผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ทำให้ผลประกอบการและฐานะการเงินถดถอย จนมีบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายมาตรการ “C” เพิ่มมากขึ้น เหตุจากส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว

การยกเว้นเกณฑ์การขึ้นเครื่องหมาย “C” เป็นการยกเว้นบริษัทจดทะเบียน ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้วเป็นการชั่วคราว จนถึงงวดบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 แต่ระหว่างยกเว้นการดำเนินมาตรการ “C” ตลท.จะมีการแสดงข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นต่อทุนชำระแล้ว บนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน

เครื่องหมาย C ที่ว่า จะใช้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง นั่นคือ…

-ฐานะการเงินลดลงอย่างมีนัยสำคัญ พิจารณาจากส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว

-หน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงิน, บล.,บริษัทประกัน มีคำสั่งให้แก้ไขสถานะการเงินหรือระงับการดำเนินงาน

-ก.ล.ต.สั่งแก้ไขงบการเงินหรือสั่งให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ

-ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น เนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตโดยบริษัทหรือกรรมการหรือผู้บริหาร

-ศาลล้มละลายกลาง รับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือรับคำฟ้องล้มละลาย

-เป็น Cash Company (มีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดอยู่ในรูปของเงินสด/หลักทรัพย์ระยะสั้น)

แม้ว่าการเปิดให้แสดงความคิดเห็นเสร็จสิ้นตั้งแต่ 21 เม.ย. 63 ที่ผ่านมา แต่ตลท.ยังมิได้มีการเปิดเผยผลสำรวจที่สะท้อนเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใด.!?

ที่สำคัญตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังไม่มีการประกาศยกเว้นเกณฑ์การขึ้นเครื่องหมาย C ออกมาแต่อย่างใด แม้ไทม์ไลน์การแจ้งงบการเงินไตรมาส 1/63 จะสิ้นสุดลงช่วงกลางเดือนนี้ก็ตาม

ประเด็นจึงอยู่ทว่าหากตลท.ไม่มีการประกาศยกเว้นเกณฑ์ดังกล่าว มีโอกาสเห็นบริษัทจดทะเบียนถูกขึ้นเครื่อง หมาย C เพิ่มขึ้นอีกหลายราย จากปัจจุบันมีอยู่ 18 บริษัท โดยทั้งหมดเป็นบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุน ชำระแล้ว

ปัญหาที่ตามมาคือบริษัทจดทะเบียนที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C ต้องจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง(Public Presentation) ภายใน 15 วัน (นับตั้งแต่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C) พร้อมต้องจัดทำแนวทางแก้ไขและรายงานความคืบหน้าการแก้ไข เพื่อให้พ้นเหตุต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบและรายงานแนวทางและความคืบหน้าดังกล่าว ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

เครื่องหมาย C (Caution) เสมือนเครื่องมือหรือสัญญาณเตือน เพื่อบ่งบอกกับนักลงทุนว่า “บริษัทนี้มีปัญหา” ไม่สมควรเข้าลงทุนหรือข้องเกี่ยวหรือต้องควบคุมลงทุนอย่างเข้มงวด แต่ด้วยสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ที่กำลังเผชิญกันอยู่ขณะนี้ กลายเป็นเร่งให้บริษัทต่าง ๆ เข้าเกณฑ์ถูกขึ้นเครื่องหมาย C มากยิ่งขึ้น

นั่นหมายถึงเป็นการซ้ำเติมให้ผู้บริหารบริษัทต้องดำเนินการแก้ไขให้พ้นเหตุดังกล่าว ท่ามกลางสถานการณ์ที่ต้องบริหารจัดการธุรกิจให้พ้นจากวิกฤติครั้งนี้อีกด้วย..ตลาดหลักทรัพย์ฯ เองรับรู้ปัญหาเรื่องนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว เพียงแต่ว่ายกเว้นให้หรือไม่เท่านั้นเอง..!!