สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ INTUCH มูลค่าสูงสุด 541.30 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ INTUCH มูลค่าสูงสุด 541.30 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
INTUCH 2 10,005,500 541,303 54.1
PTTEP 3 1,002,000 83,166 83
CPN 1 948,500 44,577 47
CBG 1 500,000 42,500 85
AOT 2 580,000 34,800 60
IVL 1 1,200,000 33,686 28.07
NEX
3 13,150,000 27,615 2.1
TFMAMA 1 130,000 21,320 164
BBL 1 200,000 19,600 98
WHART 1 1,000,000 16,300 16.3
KTB 1 1,220,000 12,566 10.3
PTT13C2009A 1 25,000,000 10,750 0.43
GLOBAL 1 562,000 8,391 14.93
GULF 1 200,000 7,850 39.25
DELTA 1 100,000 4,995 49.95
TSI 1 15,600,000 4,992 0.32
GPSC 1 60,000 4,305 71.75
BDMS
1 155,400 3,077 19.8
VNG 1 1,000,000 2,660 2.66
VGI 1 300,000 2,571 8.57
IRPC 1 299,500 845 2.82
PTTGC
1 7,700 312 40.5
CK 1 1,000 16 15.6