SUSCO ยอดขายลด 14% ฉุดไตรมาส 1 พลิกขาดทุน 24 ลบ.

SUSCO ยอดขายลด 14% ฉุดไตรมาส 1 พลิกขาดทุน 24 ลบ.

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ SUSCO รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/63 สิ้นสุด 31 มี.ค.63 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิเนื่องจากปริมาณการขาย 206.029 ล้านลิตร ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 เป็นจำนวน 14.735 ล้านลิตร หรือลดลงร้อยละ 6.67 มีรายได้รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 3,776.81 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 เป็นจำนวน 612.99 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.96 เนื่องจากสาเหตุที่สำคัญคือ รายได้จากการขาย–สุทธิลดลง จากปริมาณการขาย และราคาขายเฉลี่ยต่อลิตรที่ลดลง และรายได้อื่นลดลงจากกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ลดลง

คำค้น