PTG กำไรไตรมาสแรกหดตัว 61% หลังราคาขายน้ำมันลด-ค่าใช้จ่ายเพิ่ม

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/63  สิ้นสุด 31 มี.ค.63 มีกำไรสุทธิดังนี้

ทั้งนี้ในไตรมาสดังกล่าวบริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการ เท่ากับ 29,121 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 1.6% จากปีก่อน เป็นผลมาจาก ปริมาณการขายในธุรกิจน้ำมันที่เติบโตขึ้น อยู่ที่ 1,217 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึ้น 9.7% จากปีที่ แล้ว อย่างไรก็ตาม ราคาขายน้ำมันปรับลดลง 7.9% จากปีก่อน และ ลดลง 4.6% จากไตรมาสก่อน

ขณะที่ต้นทุนการขายและการให้บริการ เท่ากับ 26,890 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% จากปีก่อน อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 1,944 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.7%

คำค้น