“สศก.” จ่อยื่นครม. ทบทวนสิทธิ เยียวยาเกษตรกร เหตุพบกลุ่มข้าราชการ ขึ้นทะเบียนเพียบ!

"สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร" (สศก.)​ จ่อยื่นครม. ทบทวนสิทธิ เยียวยาเกษตรกร หลังพบกลุ่มข้าราชการ ขึ้นทะเบียนเพียบ!

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งผลตรวจสอบความซ้ำซ้อนในการลงทะเบียนเกษตรกร จำนวน 8.33 ล้านคน เพื่อรับเงินเยียวยาเกษตรกร มีผู้ผ่านเกณฑ์ 6.77 ล้านคน โดย ธ.ก.ส.จะเริ่มทยอยโอนเงิน วันละ 1 ล้านราย ตั้งแต่ 15 พ.ค.นี้

ส่วนข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกับสิทธิอื่น มีจำนวน 601,149 คน คือ ซ้ำซ้อนกับประกันสังคม 329,114 คน, ซ้ำซ้อนกับทะเบียนข้าราชการบำนาญ 84,471 ราย, ซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว 96,677 ราย และซ้ำซ้อนกับทะเบียนข้าราชการ 91,426 ราย และอื่นๆ

สำหรับการลงทะเบียนเพิ่มเติมในช่วง 1-15 พ.ค. นี้ ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะตรวจสอบและส่งข้อมูลให้กับ ธ.ก.ส. ภายในวันที่ 27 พ.ค. เพื่อดำเนินการจ่ายเงินต่อไป พร้อมทั้งเปิดช่องทางการอุทธรณ์สำหรับผู้ไม่ได้รับเงินเยียวยาด้วย

ทั้งนี้ รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สศก. เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อทบทวนสิทธิเกษตรกรที่จะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพราะหากยึดมติครม.เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2563 กลุ่มข้าราชการที่ทำการเกษตร และขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว ก็จะได้รับสิทธิเงินเยียวยานี้ ดังนั้น จำเป็นต้องขอทบทวนสิทธิของผู้ได้รับเงินเยียวยาไม่เช่นนั้นข้าราชการกลุ่มนี้ที่มีจำนวนมากพอสมควร ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐไปด้วย