AOT ไตรมาส 2/63 กำไรเหลือ 3.65 พันลบ. เจอผลกระทบ “โควิด-19”

AOT ไตรมาส 2/63 กำไร 3.65 พันลบ. ลดลง 52% จากปีก่อน 7.65 พันลบ. เจอผลกระทบ "โควิด-19" ส่วน 6 เดือนแรกกำไร 1.09 หมื่นลบ. ลดลง 22% จากปีก่อน 1.40 หมื่นลบ.

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2/63 สิ้นสุด วันที่ 31 มี.ค.2563 ดังนี้

โดยปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรลดลง เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขายหรือการให้บริการลดลง 5,219.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.48 จากการลดลงทั้งรายได้เกี่ยวกับกิจการการบิน 2,984.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.68 และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน 2,234.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.22 เนื่องจากเมื่อต้นปี 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้จำนวนเที่ยวบิน และจำนวนผู้โดยสารโดยรวมของทั้ง 6 ท่าอากาศยานลดลงร้อยละ 18.54 และร้อยละ 30.35 ตามลำดับ ซึ่งมีผลทำให้รายได้เกี่ยวกับกิจการการบินลดลง 2,984.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.68 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของรายได้ค่าบริการผู้โดยสารขาออก

นอกจากนี้รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินลดลง 2,234.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.22 ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ เนื่องจาก ทอท.มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.ในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 รายได้อื่นลดลง 0.65 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.15

คำค้น