EPG มอบหน้ากากอเนกประสงค์-แอลกอฮอล์ “เพจอีจัน”

EPG มอบหน้ากากอเนกประสงค์-แอลกอฮอล์ "เพจอีจัน" ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ดินแดง กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG มอบหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE จำนวน 20,000 ชิ้น และแอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 ขวด ให้กับเพจอีจัน เพื่อส่งต่อให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ดินแดง กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

คำค้น