GLAND โชว์กำไรไตรมาส 1 โต 67% แตะ 278 ลบ. รับรายได้ค่าเช่า-บริการเพิ่ม

GLAND โชว์กำไรไตรมาส 1 โต 67% แตะ 278 ลบ. รับรายได้ค่าเช่า-บริการเพิ่ม

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLAND รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/63 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทฯมีรายได้จากการให้เช่าและให้บริการ เพิ่มขึ้น 75.58 ล้านบาท จากการปล่อยพื้นที่เช่าและปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร ต่ำกว่าปีก่อน 11.52 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ามากกว่าปีก่อน รวมสุทธิ เป็นจำนวน 186.52 ล้านบาท โดยมีขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 91.27 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ได้เกิดเป็นประจำ

คำค้น