สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BBL-F มูลค่าสูงสุด 14.59 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BBL-F มูลค่าสูงสุด 14.59 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BBL-F 1 153,600 14,592 95
PRM
1 2,000,000 13,900 6.95
MJD 1 8,000,000 12,000 1.5
TVO 2 411,800 10,285 24.97
TOP 1 100,000 4,400 44
VIBHA-W2 1 4,670,000 3,269 0.7
VIBHA 1 1,930,000 3,262 1.69