AJA ร่วมบริจาคสิ่งของผ่านรัฐสภาช่วยผู้ประสบภัย “โควิด-19”

AJA ร่วมบริจาคสิ่งของผ่านรัฐสภาช่วยผู้ประสบภัย "โควิด-19" ณ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถนนสามเสน เกียกกาย เมื่อเร็วๆ นี้

ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ร่วมรับมอบสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จาก อมร มีมะโน ผู้ก่อตั้ง บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA พร้อมด้วยกลุ่มนักธุรกิจจีน – ไทยพี่น้องกัน บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ภัตตาคารเสฉวน และภัตตาคารอาหารกวางตุ้ง ร่วมบริจาค เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวนกว่า 30,000 ชิ้น เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย รุ่น IT-888 จำนวน 900 เครื่อง หน้ากากอนามัย จำนวน 70,000 ชิ้น และข้าวผัด จำนวน 1,000 กล่อง คิดเป็นมูลค่ารวม 8 ล้านบาท โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถนนสามเสน เกียกกาย เมื่อเร็วๆ นี้

คำค้น