ITD คว้างานก่อสร้างศูนย์ราชการฯ “ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์” มูลค่ากว่า 2.3 พันลบ.

ITD คว้างานก่อสร้างศูนย์ราชการฯ "ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์" มูลค่ากว่า 2.3 พันลบ.

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯได้ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างกับ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เพื่อดำเนินการก่อสร้างงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน (Basement) โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซนซี โดยลักษณะงานก่อสร้างประกอบด้วย งานโครงสร้างชั้นใต้ดิน 2ชั้น และงานพื้นโครงสร้างชั้น 1 มูลค่างาน 2,305,990,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาก่อสร้าง 480วัน

คำค้น