ด่วน! พลังงานไฟเขียว GULF คว้าไลเซนส์นำเข้าก๊าซฯ พร้อมรุกธุรกิจ “แอลเอ็นจี” เต็มสูบ

ด่วน! พลังงานไฟเขียว GULF คว้าไลเซนส์นำเข้าก๊าซฯ พร้อมรุกธุรกิจ “แอลเอ็นจี” เต็มสูบ

สืบเนื่องจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF มีมติอนุมัติให้บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยได้แก่ บริษัท กัลฟ์ แอลเอ็นจี จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดย GULF ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทย่อยนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงการจัดหา จัดจำหน่าย และการค้าก๊าซธรรมชาติ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจก๊าซของบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ ล่าสุดมีรายงานข่าว อ้างอิงแหล่งข่าวระดับสูงจากวงการพลังงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว เปิดเผยกับทีมข่าว “ข่าวหุ้นธุรกิจ” ว่าขณะนี้ ภาครัฐได้อนุมัติให้ GULF เป็นผู้จัดหาและนำเข้า (Shipper) ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) รายใหม่ ต่อจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่เป็นผู้นำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แบบตลาดจร (Spot) ซึ่งได้มีการนำเข้ามาแล้วจำนวน 2 ลำ

อนึ่ง กฟผ.วางแผนจัดหา LNG เป็นระยะเวลา 3 ปี (2563-2565) โดยเป็นการนำเข้า LNG แบบ Spot ตามปริมาณความต้องการก๊าซธรรมชาติของกฟผ.

อย่างไรก็ตาม ทีมข่าว “ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” จะรายงานรายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อมีความคืบหน้าอย่างเป็นทางการต่อไป

คำค้น