AWC หวนเปิดศูนย์การค้าวันนี้ ชู 5 มาตรการดึงความเชื่อมั่นพนง.-ลูกค้า

AWC หวนเปิดศูนย์การค้าวันนี้ ชู 5 มาตรการดึงความเชื่อมั่นพนง.-ลูกค้า

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AWC เปิดเผยว่า บริษัทกลับมาเปิดให้บริการศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ และตลาดนัดในเครือรวม 9 แห่งแล้ววันนี้ หลังได้หยุดให้บริการชั่วคราวตามมาตรการสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้กำหนดแผนแม่บท 5s เพื่อสร้างความปลอดภัย เสริมความมั่นใจให้แก่กลุ่มพนักงาน ผู้เช่า และผู้ใช้บริการ ภายใต้แคมเปญ ‘AS WE CARE เพราะเราห่วงใย’

ทั้งนี้ แผนแม่บท 5s จะรวมมาตรการต่าง ๆ ประกอบด้วย 1.Secure screening คัดกรองความปลอดภัยก่อนเข้าใช้สถานที่ 2. Social distancing เว้นระยะห่างและบริหารปริมาณ traffic อย่างเหมาะสม 3. Super hygienic cleaning เน้นสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด 4. Support care service จัดเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และ 5. Safety trace เก็บข้อมูลเพื่อความแม่นยำในการติดตามผล โดยได้นำไปใช้ในโครงการต่าง ๆ ได้แก่ Asiatique the Riverfront, Gateway Ekamai, Gateway at Bangsue, Pantip Pratunam, Pantip Ngamwongwan, Lasselle’s Avenue, Tawanna Bangkapi, O.P. Place รวมถึง Pantip Chiangmai

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ความร่วมมือจากบริษัท ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จำกัด ที่ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำหุ่นยนต์รังสียูวีเพื่อฆ่าเชื้อโรค (UV Robot) มาเสริมมาตรการความปลอดภัยและความมั่นใจให้เพิ่มขึ้น เพราะจากผลทดสอบในห้องปฏิบัติการพบว่า UV Robot สามารถฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้สูงถึง 99.99%  ให้กับทุก ๆ ศูนย์การค้าและคอมมูนิตี้ มอลล์ในเครือ

คำค้น