สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 21 พ.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 21 พ.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
BRR 10,000 30,600 9.39%
TPIPL 440,000 523,600 7.06%
LPN 500,000 2,240,000 4.51%
SPALI 150,000 2,130,000 4.18%
BTS 1,030,100 12,258,190 3.02%
GLOBAL 196,100 2,838,640 2.67%
KCE 606,000 10,590,960 2.46%
TOP 358,200 16,788,300 2.37%
JAS 1,070,000 4,046,600 2.28%
CPN 356,400 17,932,550 2.11%
TFG 120,000 501,600 2.06%
GULF 2,856,300 114,821,575 2.02%
CKP 620,000 2,746,800 1.96%
GPSC 310,000 23,739,325 1.83%
CPN-R 303,500 15,376,350 1.79%
IVL 317,900 9,924,550 1.60%
BANPU 1,313,900 9,733,000 1.58%
WHA 3,583,400 10,981,080 1.47%
ERW 408,300 1,201,868 1.41%
BCH 100,000 1,463,740 1.31%
AOT 357,400 21,002,800 1.23%
BJC 119,300 4,815,600 1.21%
ITD 500,000 592,609 1.16%
GGC 200,000 1,870,000 1.15%
SIRI 700,000 518,000 1.13%
PTTEP 189,600 16,834,400 1.05%
BGRIM 170,100 8,770,800 1.02%
PTG 100,000 1,530,000 0.97%
KTC 135,600 5,120,850 0.94%
TASCO 100,000 2,040,000 0.94%
CBG 42,900 4,205,650 0.92%
CPF 341,300 9,812,375 0.91%
MINT 1,322,700 22,653,540 0.90%
THANI 500,000 1,850,000 0.90%
BEAUTY 800,000 1,440,000 0.89%
CENTEL 59,800 1,256,980 0.87%
STA 1,096,000 21,516,150 0.86%
KBANK 105,200 9,190,525 0.81%
VGI 100,000 815,000 0.81%
TQM 35,000 3,283,750 0.80%
TU 123,200 1,552,320 0.80%
EA 100,000 3,950,000 0.78%
TRUE 4,707,300 16,787,266 0.71%
TISCO 75,600 5,348,700 0.67%
MTC 135,500 7,656,125 0.59%
CPALL 150,000 10,425,000 0.58%
BFIT 50,000 1,627,500 0.57%
CPF-R 200,000 5,800,000 0.54%
HMPRO 114,100 1,688,680 0.54%
EGCO 13,100 3,441,600 0.52%
TMB 1,538,400 1,619,166 0.49%
RS 100,000 1,180,000 0.47%
BH 8,400 919,800 0.46%
ADVANC 22,600 4,338,500 0.45%
BEM 248,600 2,386,560 0.45%
PTTGC 125,700 5,739,700 0.44%
LH 195,300 1,364,960 0.43%
PTT 200,100 7,403,700 0.42%
TCAP 42,900 1,551,075 0.42%
SCC 5,600 1,943,200 0.41%
THAI 484,700 2,659,135 0.40%
BCP-R 11,400 240,540 0.39%
SAWAD 70,000 4,115,000 0.30%
TCAP-R 28,800 1,029,600 0.28%
BBL 32,400 3,133,150 0.27%
AU 24,200 227,480 0.24%
BCPG 17,700 292,050 0.21%
TASCO-R 19,600 401,800 0.19%
COM7 30,000 738,630 0.16%
AAV 70,000 127,400 0.15%
PRM 34,900 250,190 0.13%
KTB 50,000 492,500 0.11%
PSL 28,700 116,522 0.11%
RATCH 8,200 545,300 0.09%
CK 6,000 95,400 0.07%
BDMS 15,000 312,000 0.06%
CENTEL-R 4,000 85,200 0.06%
PLANB 10,000 54,000 0.05%
STEC 2,400 35,630 0.03%
ORI-R 200 944 0.00%
TRUE-R 2,000 7,174 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น