SELIC แจกถุงยังชีพ 200 ชุด โครงการ “กำลังใจสู้ภัยโควิด-19”

SELIC แจกถุงยังชีพ 200 ชุด โครงการ "กำลังใจสู้ภัยโควิด-19"

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) หรือ SELIC จัดกิจกรรมโครงการแจกถุงยังชีพ “SELIC กำลังใจสู้ภัยโควิด-19” ในชุมชนจำนวน 200 ชุด ประกอบด้วยของใช้จำเป็น อาทิ ข้าวสาร น้ำเปล่า มาม่า ปลากระป๋อง นมกล่อง และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ 2 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนข้างวัดหลักสาม และชุมชนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ 4/1 (ซอยลุงชิน) โดยมี นายสุธน สุวรรณภานนท์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการเขตหนองแขม นายโครงการ เจียมจีรกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองแขม ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่แจกสิ่งของดังกล่าว

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดการตามแนวทางการปฏิบัติโดยจัดจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับ ผู้มอบและผู้รับมอบถุงยังชีพก่อนเริ่มกิจกรรม รวมถึงการใส่หน้ากากอนามัย และการดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่าง ของกระทรวง สาธารณสุข

คำค้น